fredag 29. mai 2009

Ny dag nye muligheter!

Telt-testing oh yeah!
Det så heilt å fint ut, å det som var av mangel kunne gaffes! Ett lite puslespill, men me go hjelp av John Kristian å Anne Guri så blei det telt-form te slutt.
(Me belønna oss sjølve med is før jobben).

Opprinnelig tenkte me ei stunn på å bygge to etasjer, men ette litt tenking (og synet av teltet i sin helhet) har me komt fram te at det kan bli litt tungt å gjennomføre. Det hadde vert knallfestlig, men men. Inntil videre blir Plan B gjeldende.Her ser dåkke teltet under reising, flotte greier...

Nydelig rett å slett.

Finne nesten ikkje ord...

Det e et telt.

Konge...

torsdag 21. mai 2009

Søknad om midlertidig oppholdstillatelse på skolens områder.
Introduksjon

Vi er to gutter som studerer her på UMB. Vi heter Jørgen Fidjeland og Odd Henning Unhjem og studerer hhv Vann og miljøteknikk 4. året og Miljø og naturressurser 3. året. Vi vil med dette søke om å få bo i telt på UMB sine områder i Nordskogen høstsemesteret 2009.

Målsettinger for oppholdet
Våre intensjoner med å bo i telt et halvår, er leve et halvår med lavere standard. Siden vi begge trives godt ute og er vant til friluftsliv, mener vi dette kan være en god måte å oppleve et annerledes semester. Våre mål med dette er blant annet å bruke mer tid på lesesal, bo billigere, prøve en enklere livsstil, samt å ha en unnskyldning for å komme ofte på besøk til venner og bekjente.

Praktiske forhold
Når det gjelder sanitærforhold, har vi hovedsaklig tenkt å bruke dusjene på GG-hallen og toalettene på skolen. Vi har avtalt å kjøpe et 20 m2 stort russisk lagstelt med vedovn. Denne brukes til oppvarming og enkel matlaging. Vi har også tenkt ut løsninger mtp tøyvask, vannforsyning i plastkanner og oppbevaring av mat osv.

Vi kjenner også Hartvig Velund og Gunnstein Hørte som bodde i området høsten 06, og har fått flere råd og oppmuntringer fra dem.

Praktisk utprøving av tilegnet kunnskap
På lengre sikt vurderer vi å bygge et enkelt komposttoalett basert på prinsipper i fagene THT280 - Økologisk renseteknikk og THT281 - Hensiktsmessige sanitærløsninger for U-land. Dersom vi får teltplass på østsiden av kirkeveien, ønsker vi å benytte prøvebrønnene for grunnvann som drikkevannsforsyning, dersom vannkvaliteten er tilstrekkelig god (”ønskebrønn”). I faget GEO220 – Grunnvann, var vi her på feltdag med Sylvi Haldorsen. Vi vil ikke begynne med noen tiltak før eventuell godkjennelse av disse er mottatt fra skolen. For øvrig skal alt opphold etter beste evne utføres med minst mulig varige inngrep i naturen.


Med vennlig hilsen

Jørgen Fidjeland
Odd Henning Unhjem